Przejdź do głównej zawartości
Kupuj online w: AT | IT | CH | FR | DE | UK | CZ | SE | DK | BE | NL | IE | ES | PL | PT | FI | GR | RO | NO | HU | BG | HR | LU

Profil do płytek ze zmiennymi nogami przejściowymi

Równoważenie podłogi jest podstawowym elementem w dziedzinie renowacji podłóg. Aby zapewnić odpowiednie uwzględnienie warunków wizualnych, można użyć niektórych środków pomocniczych, takich jak profil podłogowy, szyna przejściowa lub profil do płytek.

Profile przejściowe lub istniejące zabezpieczenie krawędzi łączą w sobie doskonałe wykończenie, w tym optymalną ochronę krawędzi dla różnych pokryć dachówkowych. Sprawdzone systemy, takie jak te firmy Schlüter, są tutaj idealne. Systemy te znane są z tego, że są w stanie wygodnie i bezpiecznie przenosić obciążenia występujące pod ziemią. Dzięki temu można zapobiec uszkodzeniu płytki. Jeżeli w tym kontekście oprócz zabezpieczenia krawędzi ma być wykonane tak zwana regulacja wysokości, wówczas w zasadzie można optymalnie wyrównać ewentualne różnice wysokości za pomocą takiej szyny przejściowej, tak aby można było zapewnić bezpieczne przejście. W ten sposób ryzyko niebezpiecznego potknięcia jest zminimalizowane lub nawet całkowicie wyeliminowane. Wymagania konstrukcyjne dotyczące konstrukcji przyjaznej dla wieku i osób niepełnosprawnych mogą być również przestrzegane w zakresie wyrównywania podłóg.

Zmienna noga przejściowa do poziomowania podłogi

Zmienne nóżki przejściowe do poziomowania podłogi umożliwiają tzw. bezstopniowe łączenie wykładzin podłogowych o różnych wysokościach. Doświadczenie pokazuje, że dotyczy to głównie płytek przy przejściu na wykładzinę lub tym podobne. Jednocześnie sąsiednie wykładziny mogą być skutecznie chronione. Noga jest regulowana za pomocą regulowanego przegubu, dzięki czemu można regulować wysokość profilu podłogowego. W ten sposób unika się ryzyka potknięcia. Przede wszystkim elastyczne szyny robocze są zawsze bardzo przydatne, gdy obszary są narażone na większe obciążenia. Detale z elastycznymi elementami mogą być również stosowane w wejściach do garaży i hal. W tym kontekście zaleca się jednak, aby podporę zmienną wypełniać rodzajem zaprawy.

Obróbka zmiennych nóg przejściowych do poziomowania podłogi

Przede wszystkim należy dobrać odpowiednią grubość płytek do profilu płytki jako wyrównującą podłogę. Klej do płytek należy nakładać w miejscu, w którym profil płytki ma być ograniczony. W kolejnym kroku, perforowane ramię mocujące, w większości trapezowe, należy teraz wcisnąć w łoże kleju i ustawić w celu dalszego użycia. Teraz szynę mocującą z perforacją trapezową należy całkowicie wypełnić klejem do płytek. Kolejne płytki muszą być teraz zlicowane z górną krawędzią profilu i ułożone całkowicie. W takim przypadku należy zapewnić równomierne połączenie na bocznej belce łączącej. Następnie istniejąca przestrzeń spoinowa płytek w profilu płytek zostaje całkowicie wypełniona zaprawą do spoinowania.

Zastosowanie i funkcja wyrównywania podłóg

Zastosowany produkt jest szczególnie elastycznym narzędziem zapewniającym dekoracyjną ochronę istniejących pokryć dachówkowych. W tym kontekście ten przedmiot może być również używany do różnych innych materiałów pokryciowych.

Inne obszary zastosowania obejmują na przykład przejścia między różnymi rodzajami dokumentów, ochronę krawędzi na etapach ekspansji, a także wykończenia krawędzi i dekoracyjne lub czyste krawędzie wykończeniowe. Istniejące obciążenia, które są później związane z użytkowaniem, mogą być optymalnie przejmowane dzięki istniejącej grubości materiału i kątowym położeniom podpowierzchni. Obszar krawędzi profilu podłogowego jest skutecznie chroniony i chroniony przed uszkodzeniami.

Wniosek: Zmienna szyna przejściowa do płaskiego profilu podłogowego

Renowacja lub wyrównanie podłogi to trudna technicznie sprawa. Profil glebowy bywa w wielu miejscach różnej wysokości. W tym miejscu pojawiają się przeszkody i niebezpieczeństwa dla użytkownika. Aby zrekompensować różne wysokości i uniknąć ryzyka potknięcia, można zastosować zmienne nogi przejściowe. Zapewnia to budowę bez barier i odpowiednie dla wieku wyrównanie istniejącego profilu gleby. W dzisiejszych czasach te wymagania konstrukcyjne są ważne do spełnienia i powinny być brane pod uwagę. Ten produkt jest również ważny w kontekście budynków przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby uniknąć niemożliwych do pokonania przeszkód naziemnych i nie należy go lekceważyć.