Przejdź do głównej zawartości
Kupuj online w: AT | IT | CH | FR | DE | UK | CZ | SE | DK | BE | NL | IE | ES | PL | PT | FI | GR | RO | NO | HU | BG | HR | LU

Instrukcja montażu, PCI, płytki, mozaiki, płytki podłogoweZalecenia instalacyjne PCI Augsburg GmbH do mozaik

1. Przygotowanie podłoża


1.1 Podkład


a) Podłoża chłonne:
Podłoża chłonne, takie jak jastrychy anhydrytowe piaskowane, jastrychy cementowe, tynki gipsowe, tynki cementowe i płyty gipsowo-kartonowe, należy zagruntować klejem PCI Gisogrund i podkładem ochronnym. W przypadku podłoży zawierających gips PCI Gisogrund stosuje się w stanie nierozcieńczonym, w przypadku podłoży cementowych rozcieńcza się wodą w stosunku 1:1.

b) Powierzchnie niechłonne:
Podłoża niechłonne, takie jak jastrychy z asfaltu lanego, istniejące mocno przylegające okładziny z kamienia naturalnego lub płytek lub mocno przylegające, przeszlifowane wykładziny PCV, zagruntować nierozcieńczonym specjalnym podkładem adhezyjnym PCI Gisogrund 303.

1.2 Warstwa wyrównująca zapewniająca wystarczającą równość powierzchni.

W przypadku funkcjonalnego układania mozaik tolerancje równości dozwolone dla podłoży zgodnie z normą DIN 18202 często są niewystarczające. Dlatego konieczne jest odpowiednie wypoziomowanie lub wypoziomowanie ścian i podłóg w celu uzyskania bardzo równego podłoża, wystarczającego do układania.

a) Okładziny ścienne: W celu uzyskania dostatecznie płaskich powierzchni ściennych należy zastosować zmodyfikowaną tworzywem sztuczną hydrauliczną zaprawę wyrównującą PCI Pericret o grubości warstwy 3 - 20 mm.

b) Powierzchnie podłóg: Do tworzenia równych podłoży na jastrychach cementowych, anhydrytowych i gipsowych stosuje się system do wyrównywania posadzek PCI Periplan w grubościach warstw 2 - 30 mm; na jastrychach z asfaltu lanego o grubości warstwy 2 - 10 mm.

1.3 Uszczelnianie

Jeżeli spodziewany jest efekt zawilgocenia, przed ułożeniem mozaiki konieczne jest wykonanie odpowiedniego uszczelnienia klejowego. Stosowane są następujące uszczelnienia kompozytowe, z uwzględnieniem różnych klas narażenia na wilgoć:

• Klasa naprężeń A0 Obszary o niskim naprężeniu od nienapierającej wody we wnętrzu, np. B. Łazienki domowe i łazienki hotelowe: Stosuje się wodoodporną i elastyczną warstwę ochronną PCI Lastogum lub elastyczne zaprawy uszczelniające PCI Seccoral 1K lub PCI Seccoral 2K, modyfikowane tworzywami sztucznymi i mostkujące rysy zaczyny uszczelniające.

• Klasa obciążenia A Obszary o dużym naprężeniu od nienapierającej wody we wnętrzu, np. B. Otoczenie basenów i pryszniców: PCI Lastogum stosuje się w obszarze ścian, PCI Seccoral 1K i PCI Seccoral 2K stosuje się zarówno na ścianie, jak i podłodze.

• Klasa naprężeń B0 Niskie naprężenia dzięki nienapierającej wodzie w obszarach zewnętrznych, np. B. na balkonach i tarasach: w tym przypadku powierzchnie uszczelnia się modyfikowaną tworzywem sztucznym i hydraulicznie wiążącą zaprawą uszczelniającą PCI Seccoral 1 K i PCI Seccoral 2 K.


2. Układanie / fugowanie mozaiki

2.1 Mozaika szklana

(również w połączeniu z mozaiką szklaną i wstawkami ze stali nierdzewnej)
2.1.1 Układanie
a) Odporna na działanie zasad, nieprześwitująca mozaika szklana jest instalowana we wnętrzu (A0) za pomocą PCI Nanolight. Do użytku w pomieszczeniach klasy A, PCI Nanolight stosuje się w połączeniu z PCI Lastoflex.

b) Odporna na działanie zasad, półprzezroczysta mozaika szklana jest zainstalowana we wnętrzu (A0) z białą bielą PCI Nanolight. W przypadku klasy użytkowania A w pomieszczeniach, PCI Nanolight biały jest stosowany w połączeniu z PCI Lastoflex.

c) W przypadku mozaiki, która nie jest odporna na działanie zasad, montaż przeprowadza się za pomocą PCI Durapox NT / PCI Durapox NT plus. Wszystkie mozaiki są nieprzetworzone.

2.1.2 Utylizacja

W zależności od przewidywanego obciążenia do spoinowania stosuje się hydro-plastyczną, hydraulicznie wiążącą fugę PCI Nanofug lub PCI Rapidfug lub zaprawę z żywicy reaktywnej PCI Durapox NT / PCI Durapox NT plus.

2.2 Mozaika z kamienia naturalnego

(również w połączeniu z intarsjami z mozaiki szklanej)
2.2.1 Układanie
2.2.2 Utylizacja
Do fugowania stosuje się specjalną fugę PCI Carrafug lub modyfikowaną tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążącą fugę PCI Rapidfug.

2.3 Mozaika aluminiowa

2.3.1 Układanie / wskazywanie
Do układania i spoinowania mozaiki aluminiowej stosuje się zaprawę na bazie żywicy epoksydowej PCI Durapox NT plus lub spoiwo na bazie żywicy epoksydowej PCI Durapox NT.

Podczas fugowania podkładką z twardej gumy może być konieczne wzięcie pod uwagę, że fuga wchodzi we wnęki płytek aluminiowych i dlatego konieczne jest dodatkowe fugowanie w celu uzyskania wypełnionej komory złącza.

Przy stosowaniu wymienionych produktów PCI należy przestrzegać informacji zawartych w odpowiednich kartach technicznych. Są one dostępne w Internecie pod adresem www.PCI-Augsburg.eu.

2.4 Mozaika drewniana

2.4.1 Układanie parkietu PCI Colliflex zaleca się do układania mozaiki drewnianej.
2.4.2 Spoinowanie W przypadku mozaiki drewnianej nie przewiduje się fugowania.


Do czyszczenia polecane są produkty Fila. W szczególności czyszczenie konserwacyjne przeprowadza się za pomocą Filacleaner w proporcji 1:200.